Vi-CELL vs MS4 - Raport porównawczy analizy komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae na dwóch analizatorach

Vi-CELL vs MS4 - Raport porównawczy analizy komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae na dwóch analizatorach

2 styczeń 2024

Laboratorium aplikacyjne ITS SCIENCE. Saccharomyces cerevisiae to organizmy jednokomórkowe, składają się z pojedynczych komórek wielkości kilku mikrometrów. To drożdże znane głównie z ich zdolności do fermentacji - procesu, w którym przekształcają cukry w alkohol i dwutlenek węgla. Nazywane są często drożdżami piwowarskimi lub chlebowymi, ponieważ ten gatunek drożdży od wieków jest wykorzystywany przez ludzi do wytwarzania piwa, wina i pieczywa. Ich zdolność do fermentacji jest również wykorzystywana w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.    Te drożdże są także popularnym modelem w badaniach naukowych, szczególnie w biologii komórkowej i genetyce. Ich prosty cykl życia oraz oraz fakt, że są organizmami eukariotycznymi, czynią je użytecznymi dla naukowców do zrozumienia podstawowych procesów biologicznych.Ocena żywotności komórek oraz oznaczanie śmierci komórkowej przy użyciu mikrobioreaktora BioLector. Podejścia aplikacyjne do pomiarów jodku propidyny

Ocena żywotności komórek oraz oznaczanie śmierci komórkowej przy użyciu mikrobioreaktora BioLector. Podejścia aplikacyjne do pomiarów jodku propidyny

24 lipiec 2023

W niniejszej nocie aplikacyjnej prezentowane są pomiary online jodku propidyny (PI) podczas prowadzenia procesów hodowli przy użyciu mikrobioreaktora BioLector. Metoda ta umożliwia uzyskanie szybkiej (w czasie rzeczywistym) informacji na temat żywotności komórek i ma zastosowanie na przykład w wysokoprzepustowych badaniach cytotoksyczności w formacie 48-dołkowym. Ogólnie rzecz biorąc, metodę barwienia komórek za pomocą jodku propidyny (PI) wykorzystuje się do oceny żywotności komórek kultur bakteryjnych z produktów spożywczych, próbek klinicznych, procesów środowiskowych lub fermentacyjnych, lub w celu scharakteryzowania komórek eukariotycznych.Praktyczne zastosowania analizatora cząstek MULTISIZER 4e - Raport laboratorium aplikacyjnego

Praktyczne zastosowania analizatora cząstek MULTISIZER 4e - Raport laboratorium aplikacyjnego

20 styczeń 2023

Multisizer 4e COULTER COUNTER to jeden z flagowych analizatorów marki Beckman Coulter. Jest wszechstronnym analizatorem do liczenia i charakteryzowania cząstek. Wykorzystuje Zasadę Coulter’a, aby wykrywać cząstki przechodzące przez obszar wykrywania elektrycznego, bez względu na ich charakter i właściwości optyczne. Multisizer 4e jest doskonałym narzędziem do badania i liczenia szerokiej gamy cząsteczek. Poniżej przedstawione są przykładowe jego zastosowania w praktyce laboratoryjnej.Anatel PAT700 - Analiza TOC zgodna z wytycznymi USP 643 i EP 2.2.44 / Znaczenie całkowitego utleniania organiki w próbce - Nota aplikacyjna

Anatel PAT700 - Analiza TOC zgodna z wytycznymi USP 643 i EP 2.2.44 / Znaczenie całkowitego utleniania organiki w próbce - Nota aplikacyjna

3 styczeń 2023

Abstrakt Rozdział 2.2.44 Farmakopei Europejskiej zaleca, aby analizatory całkowitego węgla organicznego (TOC) przeznaczone do pomiaru wody oczyszczonej (PW) i wody do wstrzykiwań (WFI) całkowicie utleniały zanieczyszczenia organiczne w próbce wody do dwutlenku węgla w celu przeprowadzenia dokładnego pomiaru TOC.