Lotnictwo

Liczniki cząstek MET ONE i HIAC zaprojektowane zostały celowo z myślą o zaspokojeniu potrzeb przemysłu lotniczego i obronnego. Liczniki cząstek w powietrzu MET ONE ułatwiają optymalizację parametrów środowiskowych w pomieszczeniach czystych przy produkcji samolotów, zaś liczniki cząstek w cieczach HIAC, pierwotnie opracowane do zastosowań w hydraulice lotniczej, są liderem w monitorowaniu zanieczyszczeń oleju, płynów chłodniczych i paliw, zarówno w laboratorium, w terenie, jak i online.

Liczniki cząstek w cieczach HIAC™ – niezawodne, szeroko stosowane w przemyśle lotniczym urządzenia umożliwiające automatyczne zliczanie i oznaczanie rozmiaru cząstek, pomiar kontaminacji oraz klasyfikację czystości.

ASTM D7619–10 Standard test method for automated sizing and counting particles in light and middle distillate fluids / Standardowe metody badawcze przy automatycznym liczeniu i oznaczaniu rozmiaru cząstek w płynach lekko i średnio destylowanych

HIAC 8011+ System liczący cząstki w cieczach
HIAC PODS+ System liczący cząstki w cieczach
HIAC HRLD Sensory do zliczania cząstek w cieczach
HIAC MC05 Sensor do zliczania cząstek submikronowych w cieczach

DEF STAN 05-42 Reporting solid particle contamination in helicopter hydraulic fluids / Stałe zanieczyszczenia płynów hydraulicznych

HIAC 8011+ System liczący cząstki w cieczach
HIAC PODS+ System liczący cząstki w cieczach
HIAC HRLD Sensory do zliczania cząstek w cieczach
HIAC MC05 Sensor do zliczania cząstek submikronowych w cieczach

ISO 11218 Aerospace–Cleanliness classification for hydraulic fluids / Klasy czystości cieczy hydraulicznych w przemyśle lotniczym

HIAC 8011+ System liczący cząstki w cieczach
HIAC PODS+ System liczący cząstki w cieczach
HIAC HRLD Sensory do zliczania cząstek w cieczach
HIAC MC05 Sensor do zliczania cząstek submikronowych w cieczach

ISO 4402 Hydraulic fluid power–Calibration of automatic-count instruments for particles suspended in liquids (Method using classified AC Fine Test Dust contaminant) / Napędy i sterowania hydrauliczne – Wzorcowanie automatycznych liczników cząstek zawartych w cieczy roboczej – Metoda polegająca na zastosowaniu zanieczyszczenia w postaci drobnoziarnistego pyłu wzorcowego (ACFTD – AC Fine Test Dust)

HIAC 8011+ System liczący cząstki w cieczach
HIAC PODS+ System liczący cząstki w cieczach
HIAC HRLD Sensory do zliczania cząstek w cieczach
HIAC MC05 Sensor do zliczania cząstek submikronowych w cieczach

ISO 4406-1999 Hydraulic fluid power–Fluids (Method for coding level of contamination by solid particles HIAC 8011 liquid particle counting system) / Napędy i sterowania hydrauliczne – Ciecze robocze – Metoda kodowania poziomu zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych

HIAC PODS+ System liczący cząstki w cieczach
HIAC HRLD Sensory do zliczania cząstek w cieczach
HIAC MC05 Sensor do zliczania cząstek submikronowych w cieczach

MIL-STD 1246C Product cleanliness levels and contamination control program / Klasy czystości produktów i program kontroli zanieczyszczeń

HIAC 8011+ System liczący cząstki w cieczach
HIAC PODS+ System liczący cząstki w cieczach
HIAC HRLD Sensory do zliczania cząstek w cieczach
HIAC MC05 Sensor do zliczania cząstek submikronowych w cieczach

NAS 1638 Cleanliness requirements of parts used in hydraulic systems / Wymagania dotyczące czystości części stosowanych w układach hydraulicznych

HIAC 8011+ System liczący cząstki w cieczach
HIAC PODS+ System liczący cząstki w cieczach
HIAC ROC System liczący cząstki w cieczach
HIAC HRLD Sensory do zliczania cząstek w cieczach
HIAC MC05 Sensor do zliczania cząstek submikronowych w cieczach

NAVAIR 01-1A-17 Organizational, intermediate and depot maintenance aviation hydraulics manual / Flotowa norma czystości dla zanieczyszczeń stałych w płynach stosowanych w układach hydraulicznych statków powietrznych

HIAC 8011+ System liczący cząstki w cieczach
HIAC PODS+ System liczący cząstki w cieczach
HIAC HRLD Sensory do zliczania cząstek w cieczach
HIAC MC05 Sensor do zliczania cząstek submikronowych w cieczach

SAE AS4059 Aerospace fluid power–cleanliness classification for hydraulic fluids / Napędy i sterowania hydrauliczne w przemyśle lotniczym – klasyfikacja czystości płynów hydraulicznych

HIAC 8011+ System liczący cząstki w cieczach
HIAC PODS+ System liczący cząstki w cieczach
HIAC ROC System liczący cząstki w cieczach
HIAC HRLD Sensory do zliczania cząstek w cieczach
HIAC MC05 Sensor do zliczania cząstek submikronowych w cieczach

Zarówno procesy produkcyjne, jak i liczne badania przeprowadzane w przemyśle lotniczym, wymagają pracy w kontrolowanych pomieszczeniach czystych, gdzie stężenie cząstek, natężenie przepływu powietrza, ciśnienie i wilgotność są ściśle kontrolowane. Liczniki cząstek w powietrzu MET ONE umożliwiają zapewnienie optymalnych warunków przy produkcji samolotów w pomieszczeniach czystych.

Liczniki cząstek w powietrzu MET ONE do monitoringu środowiskowego w pomieszczeniach czystych
MET ONE 3400 przenośny licznik cząstek w powietrzu
MET ONE 3411 przenośny licznik cząstek w powietrzu
MET ONE system monitorowania FMS
MET ONE 6000 zdalny licznik cząstek w powietrzu
MET ONE 6000P zdalny licznik cząstek w powietrzu
MET ONE 7000 zdalny licznik cząstek w powietrzu

Liczniki cząstek w powietrzu MET ONE do klasyfikacji i walidacji pomieszczeń czystych i środowisk kontrolowanych zgodnie z ISO 14644
MET ONE 3400 przenośny licznik cząstek w powietrzu
MET ONE 3411 przenośny licznik cząstek w powietrzu
MET ONE system monitorowania FMS
MET ONE 6000 zdalny licznik cząstek w powietrzu
MET ONE 6000P zdalny licznik cząstek w powietrzu
MET ONE 7000 zdalny licznik cząstek w powietrzu

Regulacje dotyczące liczenia cząstek w cieczach:

 • Standard Test Method, ASTM D7619–17|Sizing & counting particles in light/middle distillate fuels
 • Particulate Contamination Classification, DEF STAN 05-42
 • Aerospace Cleanliness Classification, ISO 11218
 • Hydraulic Fluid Power, ISO 11171:2016|Calibration of automatic particle counters for liquids
 • Hydraulic Fluid Power, ISO 4406:2017|Fluids - Method for coding the level of contamination by solid particles
 • Military Standard, MIL-STD 1246C |Product cleanliness levels contamination control program
 • National aerospace standard for particulate contamination, NAS 1638
 • Aircraft hydraulic standard, SAE AS4059

Linki branżowe:

Czy zapewniają Państwo wsparcie przy instalacji, konfiguracji i kalibracji laboratoryjnych i przenośnych liczników cząstek w cieczach HIAC?

Tak. Wszyscy użytkownicy mają dostęp do serwisu na miejscu w zakresie instalacji, konfiguracji i kalibracji liczników cząstek w cieczach HIAC.

Oferujemy wszystkim klientom szkolenie na miejscu, a także telefoniczne lub e-mailowe wsparcie techniczne. Można uzyskać dostęp do pomocy technicznej poprzez formularz kontaktowy: http://www.itsscience.pl/kontakt.html lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Czy lepkie i / lub ciemne oleje hydrauliczne mają wpływ na zliczenia cząstek cieczy?

Sensory działające na zasadzie częściowego blokowania światła bazują na wypróbowanej i sprawdzonej technologii i na ich działanie nie ma wpływu kolor czy lepkość danego oleju. Podstawową kwestią jest stężenie cząstek w próbce. Liczniki cząstek w cieczach HIAC emitują unikatowe alarmy informujące użytkowników o tym, że dane / wysokie stężenie wpływa na próbkę.

Jakie są zastosowania liczników cząstek w cieczach HIAC?

 • Monitoring środowiskowy pomieszczeń czystych,
 • Klasyfikacja i walidacja pomieszczeń czystych i środowisk kontrolowanych zgodnie z ISO 14644,
 • Klasyfikacja czystości płynów hydraulicznych,
 • Wymagania dotyczące czystości części stosowanych w układach hydraulicznych.

PRODUKTY

MET ONE 3400+

MET ONE 3400+ to przenośny licznik cząstek w powietrzu zaprojektowany do automatycznego monitorowania i kwalifikacji pomieszczeń czystych w zgodzie ze standardami GMP.

Najnowszy MET ONE 3400+ umożliwia użytkownikom wgrywanie bezpośrednio do licznika standardowych procedur SOP oraz konfiguracji próbkowania dla każdej lokalizacji, dzięki czemu SOP staje się interaktywną mapą próbkowania bezpośrednio na ekranie licznika, ułatwiającą użytkownikom codzienne pobieranie próbek. Funkcjonalności te (automatyczne zintegrowane elektroniczne SOPy oraz mapy próbkowania) pozwalają zredukować do minimum liczbę szkoleń oraz błędy próbkowania.

MET ONE 3400+ został zaprojektowany specjalnie dla środowiska regulowanego przez GMP i ma wbudowane narzędzia zapewniające zgodność z 21CFR część 11 ALCOA, takie jak: dostęp zdalny przez przeglądarkę internetową, przegląd / zatwierdzenie wyników pracy, kontrola wersji SOP czy elektroniczny eksport rekordów, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania zewnętrznego oprogramowania ani dodatkowych kosztów integracji oprogramowania.
Bezpieczny, przeszukiwalny / filtrowalny dziennik auditu zapewnia szybkie raportowanie podczas auditu.
MET ONE 3400+ używa Microsoft Active Directory do kontroli nazwy użytkownika i hasła do logowania oraz podpisów elektronicznych, dzięki temu zapewnia zgodność z 21 CFR część 11 i z wytycznymi dotyczącymi ALCOA.

HIAC PODS+

HIAC PODS+ to przenośny licznik cząstek oferujący natychmiastową (w czasie krótszym niż 60 sekund) analizę zanieczyszczeń cieczy: wody, glikoli, cieczy hydraulicznych, olejów, paliw, estrów fosforanowych. Służy konserwacji predykcyjnej: pozwala unikać zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem cieczy, uszkodzeniem urządzeń, kosztownymi naprawami i przestojami. Może mierzyć płyny o niskiej i wysokiej lepkości (od 1 do 425 cST) i raportować wynik zgodnie z normami ISO 4406, NAS 1638 oraz SAE AS 4059.

Produkt niedostępny. Zapewniamy pełną obsługę serwisową i kalibracyjną urządzenia.

Sondy HIAC HRLD

Liczniki cząstek HIAC z serii HRLD do monitorowania zanieczyszczeń w cieczach – działające na zasadzie częściowego blokowania światła laserowego w celu zwiększenia dokładności i efektywności pomiarów – wykorzystują technologię diody laserowej do mierzenia cząstek od 1.2 do 600 mikronów w różnych płynach. Dla cząstek o wielkości 1.2 μm i większych, preferowana jest technologia zaciemniania światła.

Liczniki HIAC HRLD mogą być stosowane zarówno w trybie on-line, jak i przy okresowych procesach technologicznych – mają duże możliwości adaptacji w szerokim zakresie zastosowań: przy monitorowaniu zanieczyszczeń w płynach hydraulicznych czy w płynach do czyszczenia precyzyjnego, w farmacji i w biotechnologii.

Charakteryzując się szerokim zakresem natężenia przepływu, wysokimi limitami stężeń i szerokim zakresem dynamiki – są liderem niezawodności w branży.

HIAC 8011+

HIAC™ 8011+ to licznik cząstek w cieczach stworzony w oparciu o ponad 30-letnie doświadczenie i wiedzę ekspercką na temat liczenia cząstek. Zaprojektowany z myślą o łatwym stosowaniu: do wykonania testu wystarczy jeden przycisk, wyniki w ciągu 60 sekund. Analizator zapewnia spójne, dokładne dane i jest w stanie przetestować ciecze od 1cSt do 425cSt bez rozcieńczania. HIAC - standard w przemysłowym liczeniu cząstek w cieczach, marka, którą znasz i której ufasz.

Produkt niedostępny. Zapewniamy pełną obsługę serwisową i kalibracyjną urządzenia.

MET ONE 7000

Zdalny licznik cząstek w powietrzu MET ONE 7000 zapewnia precyzyjną kontrolę cząstek nieożywionych w celu zapewnienia zgodności z regulacjami cGMP / FDA.
Specjalnie dobrany materiał (stal nierdzewna 316L) oraz efektywne uszczelnienie obudowy licznika sprawiają, że MET ONE 7000 jest odporny na cykliczne działania środków chemicznych podczas procesów czyszczenia (z wykorzystaniem VHP – nadtlenku wodoru).
Licznik jest specjalnie zaprojektowany, by spełnić rygorystyczne wymagania normy ISO 21501 oraz zagwarantować dokładny i ciągły monitoring aseptycznym i sterylnym środowiskom produkcyjnym w przemyśle farmaceutycznym.

MET ONE 6000

MET ONE 6000 – zdalny licznik cząstek w powietrzu zaprojektowany w zgodności z ISO 21501 dla zapewnienia dokładności i niezawodności danych podczas ciągłego monitoringu cząstek.
Kompaktowa konstrukcja z możliwością doboru rozmiarów, natężenia przepływu i opcji komunikacji uwzględnia specyficzne potrzeby środowisk czystych w przemyśle farmaceutycznym, przy produkcji półprzewodników, dysków twardych, czy paneli LCD.

MET ONE 6000P

Zdalny licznik cząstek w powietrzu MET ONE 6000P z wbudowaną pompą próżniową – zaprojektowany w zgodności z ISO 21501 dla zapewnienia dokładności i niezawodności danych podczas ciągłego monitoringu cząstek. Kompaktowa konstrukcja z mikroprocesorem kontrolującym przepływ uwzględnia specyficzne potrzeby środowisk czystych w przemyśle farmaceutycznym, przy produkcji półprzewodników, dysków twardych, czy paneli LCD.

MET ONE 3411

Przenośny licznik cząstek w powietrzu MET ONE 3411 różni się od wielu liczników cząstek, gdyż został zaprojektowany specjalnie do monitorowania pomieszczeń czystych podczas produkcji precyzyjnych elementów półprzewodnikowych. Kiedy licznik pracuje w strefie czystej – jego wentylator pozostaje wyłączony i generowanie cząstek jest praktycznie wyeliminowane.

MET ONE 3411 jest najczystszym przenośnym licznikiem cząstek 0,1 μm na rynku.

Urządzenie spełnia rygorystyczne wymagania normy ISO-21501-4, aby zapewnić użytkownikom niezrównaną dokładność i powtarzalność pomiarów, co ma kluczowe znaczenie dla testów porównawczych i rozwiązywania problemów.

Produkt niedostępny. Zapewniamy pełną obsługę serwisową i kalibracyjną urządzenia.

MET ONE 3400

Przenośny licznik cząstek w powietrzu MET ONE 3400 jest urządzeniem zaprojektowanym specjalnie z myślą o zastosowaniu w pomieszczeniach czystych w zgodzie z normą ISO 14644.

Więcej w tej kategorii: Biofarmacja »