Nanotechnologia

Nanotechnologia – nowa, lecz coraz prężniej rozwijająca się gałąź nauki, mająca wpływ na transformację wielu sektorów przemysłu, jako że naukowcy i inżynierowie opracowują nowe sposoby projektowania materiałów w skali nanometrowej (1 x 10-9 m). Cząsteczki takie jak: kropki kwantowe, nanocząstki złota, nanorurki węglowe, dendrymery, polimery, micele i nanocząstki metaliczne są wykorzystywane w dziedzinach tak różnych, jak medycyna, produkcja kosmetyków, żywności i napojów, a nawet odzieży. Dzięki niewielkim rozmiarom nanocząstki mają wyjątkowe, całkowicie odmienne od posiadanych przez większe materiały, właściwości. Na przykład, fluorescencyjne kolory kropek kwantowych są funkcją średnicy cząstek i ich kompozycji, a nanorurki węglowe mogą wykazywać wiele różnych właściwości mechanicznych w zależności od swoich wymiarów.
Pojawienie się nanotechnologii przyczyniło się do rozwoju narzędzi do charakteryzowania nanocząstek. Dwie z najbardziej wiarygodnych i niezawodnych metod to dynamiczne rozpraszanie światła i elektroforetyczne rozpraszanie światła, powszechnie określane jako potencjał zeta. Innym narzędziem, wnoszącym wiele wartościowych spostrzeżeń do nauki o białkach, ale wykorzystanym także do poszerzenia wiedzy o kropkach kwantowych i nanorurkach węglowych, jest ultrawirówka analityczna, umożliwiająca analizę w warunkach natywnych, w wysokiej rozdzielczości.
Beckman Coulter jest liderem w dziedzinie charakteryzacji nanocząstek od chwili wprowadzenia pierwszych dynamicznych systemów rozpraszania światła na początku lat 80. XX wieku.

 delsamax pro

DelsaMax PRO

Analizator DelsaMax PRO – wykorzystujący detekcję rozproszenia światła – umożliwia szybkie, nieinwazyjne i niezawodne pomiary wielkości nanocząstek, charakterystykę ładunków powierzchniowych, potencjału zeta dużych cząstek, takich jak liposomy i cząsteczki wirusopodobne (VLP) czy wymagające próbki białek.

 delsa max core

DelsaMax CORE

Analizator DelsaMax CORE łączy dynamiczne rozpraszanie światła (DLS) i statyczne rozpraszanie światła (SLS) w celu określenia rozmiaru cząstek i masy cząsteczkowej w próbkach o objętości zaledwie 20 μL. DelsaMax CORE doskonale nadaje się do badań nanocząstek, białek, pęcherzyków, wirusów i koloidów.

 delsamax assist

DelsaMax ASSIST

Opcjonalny system ciśnieniowy DelsaMax ASSIST może być stosowany do zwiększania ciśnienia cieczy w komorze analizatora DelsaMax PRO w celu wyeliminowania pęcherzyków tworzących się podczas wykonywania pomiarów potencjału Zeta w roztworach o dużej przewodności.

PRODUKTY

LS 13 320 XR

LS 13 320 XR – nowy analizator wielkości cząstek działający na zasadzie dyfrakcji światła laserowego – dostarcza najdokładniejszych w swojej klasie danych o rozkładzie wielkości cząstek dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii PIDS (rozpraszanie światła przy zmiennej polaryzacji), która umożliwia pomiary w wysokiej rozdzielczości przy dynamicznym zakresie pomiarowym. Podobnie jak LS 13 320, analizator XR gwarantuje szybkie i dokładne wyniki usprawniając pracę użytkowników i optymalizując wydajność. 

  • Bezpośredni zakres pomiarowy od 10 nm do 3500 μm.
  • Automatyczny oraz czytelny sposób podawania wyników według kryteriów pass / fail dla jeszcze szybszej kontroli jakości.
  • „Tornado” – opatentowany system poboru próbki w przystawce do pracy w dyspersji powietrznej. Gwarantuje powtarzalność analiz, wiarygodność i rzetelność wyników, dzięki temu, że mierzona jest cała podana próbka. Nie występuje problem z niejednorodnym czy częściowym pobieraniem próby lub blokowaniem się materiału na szczelinie zsypowej.
  • Przyjazne oprogramowanie upraszczające tworzenie metod dla standardowych pomiarów.