Analizatory wielkości cząstek

Analizatory marki Beckman Coulter – światowego lidera w dziedzinie sprzętu analityczno-pomiarowego w branży Life Science – do oznaczania ilości, masy i rozkładu cząstek, charakteryzacji cząstek i nanocząstek.

W zależności od charakteru cząstek dysponujemy instrumentami analitycznymi, które wykorzystując takie techniki jak: Zasada Coultera (ESZ), dyfrakcja laserowa oraz technologia pomiaru intensywności rozpraszania światła przy zmiennej polaryzacji fali (PIDS) pozwalają na uzyskiwanie wiarygodnych wyników dotyczących rozmiaru i liczby cząstek.

LS™ 13 320 XR jest jednym z najbardziej wszechstronnych i zaawansowanych analizatorów wielkości cząstek wykorzystujących metodę dyfrakcji laserowej dostępnych obecnie na rynku. LS 13 320 XR oferuje najwyższą rozdzielczość, powtarzalność i niezrównaną dokładność. Supernowoczesna technologia laserowa umożliwia wykonywanie analiz cząstek bez ryzyka pominięcia zarówno największej jak i najmniejszej cząstki w próbce. Dzięki opatentowanej technologii PIDS (dyfrakcja laserowa przy zmiennej polaryzacji fali świetlnej) nie trzeba predefiniować wyniku przed analizą.

MULTISIZER 4e – najnowsze rozwiązanie z rodziny liczników Coulter’a – charakteryzuje się najwyższą rozdzielczością, dokładnością i powtarzalnością pomiarową. Szeroki zakres pomiarowy od 200 nm aż do 1600 µm. Zasada Coulter’a wykorzystywana w analizatorach ilości i wielkości cząstek Multisizer 4e to najdokładniejsze narzędzie do badań rozkładu wielkości po ilości sztuk.

LS 13 320 XR

LS 13 320 XR – nowy analizator wielkości cząstek działający na zasadzie dyfrakcji światła laserowego – dostarcza najdokładniejszych w swojej klasie danych o rozkładzie wielkości cząstek dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii PIDS (rozpraszanie światła przy zmiennej polaryzacji), która umożliwia pomiary w wysokiej rozdzielczości przy dynamicznym zakresie pomiarowym. Podobnie jak LS 13 320, analizator XR gwarantuje szybkie i dokładne wyniki usprawniając pracę użytkowników i optymalizując wydajność. 

  • Bezpośredni zakres pomiarowy od 10 nm do 3500 μm.
  • Automatyczny oraz czytelny sposób podawania wyników według kryteriów pass / fail dla jeszcze szybszej kontroli jakości.
  • „Tornado” – opatentowany system poboru próbki w przystawce do pracy w dyspersji powietrznej. Gwarantuje powtarzalność analiz, wiarygodność i rzetelność wyników, dzięki temu, że mierzona jest cała podana próbka. Nie występuje problem z niejednorodnym czy częściowym pobieraniem próby lub blokowaniem się materiału na szczelinie zsypowej.
  • Przyjazne oprogramowanie upraszczające tworzenie metod dla standardowych pomiarów.

Multisizer 4e

Multisizer 4e COULTER COUNTER jest wszechstronnym analizatorem do liczenia i charakteryzowania cząstek. Wykorzystuje Zasadę Coulter’a, aby wykrywać cząstki przechodzące przez obszar wykrywania elektrycznego, bez względu na ich charakter i właściwości optyczne. Multisizer 4e jest doskonałym narzędziem do badania i liczenia szerokiej gamy cząsteczek pochodzenia biologicznego, takich jak: komórki ssaków, bakterii, drożdży, duże skupiska protein, agregaty komórkowe, sferoidy; czy nieorganicznego, takich jak: cząsteczki materiałów ściernych, tonerów, itp. Oprócz mierzenia gęstości cząstek Multisizer 4e określa także ich wielkość. Multisizer 4e umożliwia wykrywanie zmian w objętości komórek, które są ważnym parametrem odzwierciedlającym procesy biologiczne takie jak wzrost, cykle rozwojowe, śmierć komórki, stres osmotyczny, patogeneza czy fagocytoza.