Pigmenty, tonery

Rozdzielczość drukowania, czyli gęstość rozmieszczenia kropel tonera lub tuszu, zależy od rozmiaru i rozkładu wielkości cząstek. Stabilność dyspersji tonera/tuszu zależy od wielkości potencjału zeta. Niski potencjał zeta może powodować aglomerację cząstek tonera/tuszu, skutkując uzyskaniem niskiej jakości wydruku. Dyfrakcja laserowa – zarówno techniką „na sucho” jak i „na mokro” – jest często stosowana do określania rozkładu wielkości cząstek w tonerach/tuszach, ponieważ nie wymaga specjalnego przygotowania próbki oraz charakteryzuje się krótkim czasem analizy.

Norma ASTM F577 opisuje, w jaki sposób Zasada Coultera jest wykorzystywana do zliczania i oznaczania wielkości cząstek w tonerach suchych. Zasada ta jest bardzo przydatna do uzyskiwania informacji o liczbie cząstek powyżej lub poniżej oczekiwanego poziomu. Jednym z parametrów mających wpływ na ładunek elektryczny cząsteczki tonera na nośniku jest całkowity rozmiar powierzchni tonera. Sorpcja gazowa (zarówno adsorpcja, jak i desorpcja) na czystej powierzchni tonera/tuszu jest najbardziej popularną metodą określania powierzchni tych proszków, a także rozkładu wielkości porów w materiałach porowatych.

PRODUKTY

LS 13 320 XR

LS 13 320 XR – nowy analizator wielkości cząstek działający na zasadzie dyfrakcji światła laserowego – dostarcza najdokładniejszych w swojej klasie danych o rozkładzie wielkości cząstek dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii PIDS (rozpraszanie światła przy zmiennej polaryzacji), która umożliwia pomiary w wysokiej rozdzielczości przy dynamicznym zakresie pomiarowym. Podobnie jak LS 13 320, analizator XR gwarantuje szybkie i dokładne wyniki usprawniając pracę użytkowników i optymalizując wydajność. 

  • Bezpośredni zakres pomiarowy od 10 nm do 3500 μm.
  • Automatyczny oraz czytelny sposób podawania wyników według kryteriów pass / fail dla jeszcze szybszej kontroli jakości.
  • „Tornado” – opatentowany system poboru próbki w przystawce do pracy w dyspersji powietrznej. Gwarantuje powtarzalność analiz, wiarygodność i rzetelność wyników, dzięki temu, że mierzona jest cała podana próbka. Nie występuje problem z niejednorodnym czy częściowym pobieraniem próby lub blokowaniem się materiału na szczelinie zsypowej.
  • Przyjazne oprogramowanie upraszczające tworzenie metod dla standardowych pomiarów.

Multisizer 4e

Multisizer 4e COULTER COUNTER jest wszechstronnym analizatorem do liczenia i charakteryzowania cząstek. Wykorzystuje Zasadę Coulter’a, aby wykrywać cząstki przechodzące przez obszar wykrywania elektrycznego, bez względu na ich charakter i właściwości optyczne. Multisizer 4e jest doskonałym narzędziem do badania i liczenia szerokiej gamy cząsteczek pochodzenia biologicznego, takich jak: komórki ssaków, bakterii, drożdży, duże skupiska protein, agregaty komórkowe, sferoidy; czy nieorganicznego, takich jak: cząsteczki materiałów ściernych, tonerów, itp. Oprócz mierzenia gęstości cząstek Multisizer 4e określa także ich wielkość. Multisizer 4e umożliwia wykrywanie zmian w objętości komórek, które są ważnym parametrem odzwierciedlającym procesy biologiczne takie jak wzrost, cykle rozwojowe, śmierć komórki, stres osmotyczny, patogeneza czy fagocytoza.

Więcej w tej kategorii: « Elektronika Materiały ceramiczne »