Jakość wody

Zliczanie i określanie rozmiaru cząstek w wodzie umożliwia oczyszczalniom monitorowanie i optymalizację ich procesów. Priorytetem każdej stacji uzdatniania wody pitnej jest uzyskanie wody pozbawionej cząstek stałych, dlatego tak ważne jest wybranie wysoce czułej metody do badań kontroli jakości. Od wielu lat do liczenia i określania rozmiaru cząstek w wodzie wykorzystuje się Zasadę Coultera. Od ultraczystych wód wykorzystywanych przy produkcji półprzewodników do badania osadów w wodach mętnych – zawiesinach, używanych w celu oceny skuteczności filtracji – w każdym przypadku zastosowanie analizatorów COULTER COUNTER zapewnia szybką, łatwą, dokładną i automatyczną metodę liczenia i określania wielkości cząstek. Każda cząstka w próbce jest analizowana i liczona indywidualnie, za pomocą techniki o wysokiej czułości. Zasada Coultera wykorzystuje prąd elektryczny w zliczaniu i oznaczaniu rozmiaru cząstek, co powoduje, że jest odporna i powtarzalna, w porównaniu z innymi metodami. 

PRODUKTY

TOC QbD1200+

Laboratoryjny analizator TOC marki Beckman Coulter QbD1200+ to wszechstronne urządzenie przeznaczone do pomiarów węgla organicznego w wodzie: od wody ultraczystej i farmaceutycznej aż po walidację czyszczenia. Analizator został zaprojektowany tak, aby ułatwić swoim użytkownikom wykonywanie analiz w sposób powtarzalny, dokładny, wiarygodny, a także prosty i intuicyjny

 • Szybka, automatyczna kalibracja wielopunktowa,
 • Zapewnia zgodność ze wszystkimi światowymi przepisami farmakopei – w tym USP, JP, EP, IP, KP i ICH,
 • Niski koszt eksploatacji — tylko jeden odczynnik do wszystkich analiz i nie ma potrzeby stosowania zewnętrznego komputera,
 • Ulepszone i jeszcze bezpieczniejsze zarządzanie danymi — tworzenie raportów za pomocą jednego przycisku, pełna zgodność z 21 CFR Part 11. Wszystkie pomiary rejestrowane są w zaszyfrowanej bazie danych. Wszystkie podlegające kontroli raporty są błyskawicznie przekazywane do centralnego serwera za pośrednictwem bezpiecznego protokołu,
 • Wiarygodne i powtarzalne wyniki – bez płukania pomiędzy próbkami i bez ryzyka efektu "carry-over",
 • Dynamiczna detekcja punktów końcowych zapewniająca:
  – Pełne usuwanie węgla nieorganicznego,
  – Całkowite utlenianie substancji organicznych,
 • Cyfrowy niedyspersyjny detektor podczerwieni (NDIR) automatycznie koryguje tło i dryft, umożliwiając długoterminową stabilność,
 • Zoptymalizowany dla czystej wody, wody do iniekcji i walidacji czyszczenia w zakresie do 100 ppm.

Analizator ColiMinder

Analizator ColiMinder firmy Vienna Water Monitoring Solutions zapewnia w pełni zautomatyzowane, szybkie pomiary on-line zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody. Szybko uzyskiwane (w ciągu 15 minut!), wiarygodne wyniki na temat jakości mikrobiologicznej umożliwiają monitorowanie i kontrolę procesu we wszystkich zastosowaniach związanych z wodą.

Pomiar zanieczyszczeń mikrobiologicznych w czasie rzeczywistym umożliwia ogromny wzrost wydajności i bezpieczeństwa procesów uzdatniania wody oraz sieci dystrybucyjnych. Analizatory ColiMinder są docenianie przez Użytkowników i wdrażane w różnych aplikacjach na całym świecie: od wody oczyszczonej poprzez wodę pitną, powierzchniową i kąpielową aż po ścieki i wodę przemysłową. Urządzenia te udowodniły swoją niezawodność i wiarygodność nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych.

Logo Coliminder rapidmicrobiology 300dpi

LS 13 320 XR

LS 13 320 XR – nowy analizator wielkości cząstek działający na zasadzie dyfrakcji światła laserowego – dostarcza najdokładniejszych w swojej klasie danych o rozkładzie wielkości cząstek dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii PIDS (rozpraszanie światła przy zmiennej polaryzacji), która umożliwia pomiary w wysokiej rozdzielczości przy dynamicznym zakresie pomiarowym. Podobnie jak LS 13 320, analizator XR gwarantuje szybkie i dokładne wyniki usprawniając pracę użytkowników i optymalizując wydajność. 

 • Bezpośredni zakres pomiarowy od 10 nm do 3500 μm.
 • Automatyczny oraz czytelny sposób podawania wyników według kryteriów pass / fail dla jeszcze szybszej kontroli jakości.
 • „Tornado” – opatentowany system poboru próbki w przystawce do pracy w dyspersji powietrznej. Gwarantuje powtarzalność analiz, wiarygodność i rzetelność wyników, dzięki temu, że mierzona jest cała podana próbka. Nie występuje problem z niejednorodnym czy częściowym pobieraniem próby lub blokowaniem się materiału na szczelinie zsypowej.
 • Przyjazne oprogramowanie upraszczające tworzenie metod dla standardowych pomiarów.

Multisizer 4e

Multisizer 4e COULTER COUNTER jest wszechstronnym analizatorem do liczenia i charakteryzowania cząstek. Wykorzystuje Zasadę Coulter’a, aby wykrywać cząstki przechodzące przez obszar wykrywania elektrycznego, bez względu na ich charakter i właściwości optyczne. Multisizer 4e jest doskonałym narzędziem do badania i liczenia szerokiej gamy cząsteczek pochodzenia biologicznego, takich jak: komórki ssaków, bakterii, drożdży, duże skupiska protein, agregaty komórkowe, sferoidy; czy nieorganicznego, takich jak: cząsteczki materiałów ściernych, tonerów, itp. Oprócz mierzenia gęstości cząstek Multisizer 4e określa także ich wielkość. Multisizer 4e umożliwia wykrywanie zmian w objętości komórek, które są ważnym parametrem odzwierciedlającym procesy biologiczne takie jak wzrost, cykle rozwojowe, śmierć komórki, stres osmotyczny, patogeneza czy fagocytoza.

Anatel PAT700 TOC

Analizator TOC Anatel PAT700 TOC zapewnia pełną zgodność z wymaganiami światowych farmakopei (USP, EP, JP) oraz z 21 CFR Part 11. Całkowicie utlenia każdą próbkę gwarantując najbardziej dokładny pomiar TOC, zgodny z wytycznymi EP 2.2.44. Długi czas niezakłóconej pracy zapewniają dwie lampy UV (lampa główna i lampa zapasowa), czyniąc PAT700 doskonałym wyborem do stosowania w pomiarach ciągłych TOC. PAT700 gwarantuje oszczędność czasu i pieniędzy – analizator może pracować w trybie online, jedno- lub dwustrumieniowo, oraz w trybie offline, wykonując pomiar do 4 próbek, za pomocą wbudowanego autosamplera.

TOC QbD1200

Analizator TOC marki Beckman Coulter – QbD1200  został zaprojektowany tak, aby ułatwić swoim użytkownikom wykonywanie analiz w sposób powtarzalny, dokładny i wiarygodny. QbD1200 zapewnia wysoką wydajność pracy przy niskim koszcie eksploatacji, wymagając tylko jednego, krótkiego przeglądu serwisowego w ciągu roku.

Aparat eliminuje konieczność prowadzenia długotrwałych, często całonocnych procedur kwalifikacyjnych, które ostatecznie mogą zawieść i wymagać powtórzenia. Jako pierwszy tego rodzaju analizator kalibruje się automatycznie w tylko 90 minut. QbD1200 w standardzie zapewnia pełną zgodność z wymaganiami 21 CFR part 11 oraz z regulacjami wszystkich światowych farmakopei.
Umożliwia szybką, wygodną i automatyczną walidację, a jako że nie jest obsługiwany przez zewnętrzny PC - nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych procedur i gromadzenia papierowych form dokumentów. Wszystkie podlegające kontroli raporty są błyskawicznie przekazywane do centralnego serwera za pośrednictwem bezpiecznego protokołu.

Produkt niedostępny. Zapewniamy pełną obsługę serwisową i kalibracyjną urządzenia.