Mikrobioreaktor BIOLECTOR XT

Wysokowydajny mikrobioreaktor BioLector XT umożliwia ocenę biomasy, fluorescencji i innych kluczowych parametrów hodowli w warunkach tlenowych i beztlenowych w czasie rzeczywistym — w celu szybkiego uzyskania głębokiego wglądu w rozwój bioprocesu.

Skonstruowany w oparciu o innowacyjną technologię BioLector Pro, mikrobioreaktor BioLector XT wykorzystuje 48-dołkowe płytki do mikromiareczkowania (MTP) w standardowym formacie zgodnym z ANSI/SLAS (SBS) i działa online, w sposób nieinwazyjny, ze wstępnie skalibrowanymi czujnikami optycznymi.

48-dołkowe płytki do mikromiareczkowania (MTP) jednorazowego użytku umożliwiają pomiar online biomasy, fluorescencji, wartości pH i nasycenia tlenem fazy ciekłej (DO), podczas gdy opatentowana technologia mikroprzepływowa umożliwia równoczesną kontrolę pH i zasilanie / odżywianie hodowli.

Opcjonalny moduł mikrofluidyczny (mikroprzepływowy) eliminuje konieczność manualnej obsługi płynów — nie są wymagane przewody / pipety, ponieważ wszystko jest częścią gotowej do użycia płytki wysterylizowanej promieniowaniem gamma.

Innowacyjna pokrywa dostarczania gazów / głowica gazująca umożliwia prowadzenie eksperymentów wsadowych z zasilaniem w warunkach beztlenowych: obniża zużycie gazu i działa jak hermetyczna komora beztlenowa, której można używać z modułem mikroprzepływowym, wykluczając potrzebę stosowania namiotów beztlenowych. Gazoszczelna pokrywa dostarcza 0-100% O₂ wspierając hodowlę beztlenowców i tlenowców oraz ułatwiając odżywianie hodowli i kontrolę pH w poszczególnych reaktorach.

Zastrzeżona konstrukcja płytki mikrotitracyjnej "plug and play" umożliwia pomiar kinetyki wzrostu biomasy w czasie rzeczywistym, równocześnie z 32 lub 48 hodowli, konfigurowanie różnych strategii odżywiania (wsadowych, dawkowych, bolusowych, ciągłych), elastyczną kontrolę procesową pH, wytrząsania, temperatury i podawania gazów.

 • Bioreaktor BIOLECTOR XT to wysokowydajne urządzenie umożliwiające prowadzenie hodowli mikroorganizmów w warunkach tlenowych i beztlenowych, skonstruowane w sposób umożliwiający kontrolę bioprocesu i jego optymalny przebieg, poprzez pomiar i regulację parametrów, takich jak biomasa, wartość pH, stężenie rozpuszczonego tlenu i intensywność fluorescencji różnych fluoryzujących cząsteczek lub białek.

  BioLector XT wykorzystuje 48-dołkowe płytki do mikromiareczkowania (MTP) w standardowym formacie, co daje możliwość automatyzacji. Kontrolowane są takie parametry środowiskowe jak: temperatura, skład i przepływ gazu oraz prędkość wytrząsania.
  Wygenerowane online dane zapewniają szczegółowy wgląd w (bio-)proces już w trakcie jego trwania, odpowiednią kontrolę parametrów hodowli i screening/optymalizację szczepu.

  Zasada działania

  • BioLector XT umożliwia screening parametrów bioprocesów czy szczepów drobnoustrojów:
      - poprzez pomiar online ważnych parametrów procesu (biomasa, wartość pH, DO, fluorescencja),
      - dane są przesyłane do oprogramowania BioLection działającego na zewnętrznym komputerze PC,
  • Specjalnie zaprojektowane płytki do mikromiareczkowania: płytka FlowerPlate i płytka Round Well,
  • BioLector XT dokonuje pomiarów biomasy (poprzez detekcję światła rozproszonego) i intensywności fluorescencji w bulionie fermentacyjnym przez przezroczyste dno MTP,
  • Plamy fotoaktywnego polimeru (optody) na dnie każdej studzienki hodowlanej pozwalają na wykrycie wartości pH i stężenia DO w fazie ciekłej:
   - pobudzane emitowanym światłem o określonej długości fali,
   - w zależności od stężenia jonów hydroniowych lub tlenu w bulionie hodowlanym, padające światło ulega przesunięciu fazowemu.
  • Można zastosować szeroką gamę modułów filtrujących, aby wybrać długość fali wymaganą do pomiaru określonych parametrów hodowli:
   - do sześciu różnych modułów filtrujących może być używanych jednocześnie.

  obraz 1

 • ParametrWartość
  Format płytki   48 lub 32 reaktorów
  16 stanowisk (dołków) zasilających
  Objętość 800 – 2400 μL (w zależności od rodzaju płytki mikrotitracyjnej)
  Temperatura 10 - 50°C
  (min. temp. 8 °C poniżej temperatury otoczenia)
  Warunki wytrząsania 3 mm skok wytrząsarki
  Częstotliwość wytrząsania 100 rpm – 1500 rpm
  Kalibracja Płytki wstępnie skalibrowane
  Zakres pomiarowy pH

  ~5,0 – 7,5 lub
  ~4 – 6 (moduł z niskim pH)
  z odchyleniem < 0,1
  Szersze zakresy z mniejszą dokładnością

  Zakres pomiarowy DO 0 – 100% nasycenia tlenem*
  *100% odpowiada poziomowi DO osiągniętemu podczas dopływu 100% O₂ bez zużycia O₂
  Kontrola pH Kwasem lub/i zasadą
  Tryb aplikacji Zastosowanie jednorazowe

  Pomiary optyczne

  Konfiguracja filtrów do 6 różnych filtrów
  Filtry preinstalowane Biomasa, Ryboflawina, pH, DO
  Długości fal 365 nm – 800 nm
  Czas odczytu MTP ~1,8 min/parametr/z 32 dołków
  ~2,7 min/parametr/z 48 dołków
  w zależności od mierzonego parametru i częstotliwości wytrząsania

  Pomiar światła rozproszonego*1

  Przykłady:

  E. coli w FlowerPlate

  E. coli w płytce mikrofluidacyjnej

  Rozdzielczość > 50 NTU, przy gęstości wyższej niż 500 NTU: 10% mierzonej wartości

  (MTP-48-xxxx), 1 – 250 OD600 *2, (37 °C, 1000 μL, 800 rpm)

  (MTP-MF32-xxxx), 2 – 250 OD600 *2, (37 °C, 1000 μL, 800 rpm)

  *Detekcja światła rozproszonego zależy od: częstotliwości wytrząsania, objętości wypełnienia dołka, typu płytki mikrotitracyjnej, wielkości i kształtu cząstek mikroorganizmów i składników pożywki.

  *2 Określane jako trzykrotność; rozdzielczość jest podana, gdy różnica między średnimi arytmetycznymi wartości jest większa niż trzykrotność większego odchylenia standardowego.

  Dane techniczne  

  Wymiary - Mikrobioreaktor BioLector XT:

  Szerokość: 795 mm
  Wysokość: 541 mm
  Głębokość: 514 mm

  Wymiary - dodatkowy układ sterowania zaworem (VCU): Szerokość: 685 mm
  Wysokość: 360 mm
  Głębokość: 502 mm
  Waga - Mikrobioreaktor BioLector XT:: Ok. 58 kg
  włączając moduł MF: 61 kg
  Waga - dodatkowy układ sterowania zaworem (VCU): Ok. 44 kg
  Zasilanie: 100 - 240 VAC
  Max. Moc wyjściowa: 400 W mikrobioreaktor BioLector XT
  Moc znamionowa VCU: 120 W
  Interfejs: Ethernet
  Warunki otoczenia: 15 – 25 °C, max. < 80 % rH (bez kondensacji)
  Automatyzacja Mikrobioreaktor BioLector XT można zintegrować ze zrobotyzowanymi modułami do obsługi cieczy

  PŁYTKI MIKROTITRACYJNE (DO MIKROMIARECZKOWANIA)

  PŁYTKA FLOWERPLATE (dołki w kształcie kwiatka)
  • 48 dołków (stanowisk) do hodowania
  • Objętość napełniania: 800 – 1900 μL (zależna od rpm)
  • Wysokie OTR i wysokie kLa
  ROUND WELL PLATE (okrągłe dołki)
  • 48 dołków (stanowisk) do hodowania
  • Objętość napełniania: 1000 – 2400 μL (zależna od rpm)
  • Niższy OTR i słabsza siła ścinająca
  PŁYTKA MIKROFLUIDYCZNA (MIKROPRZEPŁYWOWA)
  • Dostępna zarówno jako FlowerPlate, jak i Round Well Plate,
  • 32 dołków do hodowania kontrolowanych przez 16 dołków zasilających,
  • Maksymalna objętość napełnienia dołków zasilających: 1800 μL (FlowerPlate) oraz 2000 μL (Round Well Plate),
  • Objętość napełniania dołków hodowlanych taka sama jak w płytce 48-dołkowej.

  budowa pokrywy dostarczającej gazy

  Budowa pokrywy 1

  Budowa pokrywy 2

 • Nr katalogowyModułZastosowanieDodatkowa funkcjonalnośćUwagi
  E-MFXT Moduł mikrofluidyczny Kontrola zasilania i pH Aktywna kontrola pH wyzwalana sygnałami online i ciągłe odżywianie hodowli - do dwóch roztworów Tylko z płytkami mikroprzepływowymi (MTP)
  E-O2XT-100 Moduł regulacji zwiększonego stężenia O2 Hodowla w atmosferze wzbogaconej w O2 Kontrola atmosfery gazowej: 21 – 100 % O2  
  E-O2XT-25 Moduł regulacji obniżonego stężenia O2 Hodowla w atmosferze o zredukowanym stężeniu O2, warunki mikroaerofilne Kontrola atmosfery gazowej: 1 – 21 % O2 Używać wyłącznie z N2
  E-CO2XT-12 Moduł regulacji zwiększonego stężenia CO2 Hodowla w kontrolowanej atmosferze CO2 Kontrola atmosfery gazowej: 0 – 12 % CO2  
  E-AN-300 Moduł hodowli beztlenowej Fermentacja w warunkach ściśle beztlenowych
  + kontrolowany niski przepływ gazu

  Dostarczanie 100% czystego N2 - umożliwia hodowlę
  organizmów w warunkach beztlenowych

  Współpracuje ze standardowym 48-dołkowym MTP i 32-dołkowym MTP w trybie mikroprzepływowym (zasilanie)
  E-OP-501-599 Moduł do pomiaru fluorescencji Pomiar dodatkowych fluorescencji w mikrobioreaktorze
  BioLector XT
  Pomiary przy dodatkowych długościach fali Dostępne są niestandardowe moduły filtrujące
  E-OP-524 Sensor niskiego pH Hodowla drożdży, Lactobacillus sp., grzybów i nie tylko Pomiar niskich wartości pH, zakres 4 – 6 Możliwość aktualizacji na miejscu
  E-OP-9xx Laptop do systemu BioLector Laptop do analizy danych Analiza danych i wizualizacja na oddzielnym komputerze  

  Wszystkie moduły opcjonalne są kompatybilne z mikrobioreaktorem BioLector / Można łączyć wszystkie opcjonalne moduły w jednym urządzeniu.