Mikrobioreaktory

Mikrobioreaktory marki Beckman Coulter Life Sciences to wysokowydajne urządzenia umożliwiające prowadzenie hodowli mikroorganizmów zarówno w warunkach tlenowych jak i beztlenowych.

Bioreaktor BioLector XT skonstruowany jest w sposób umożliwiający kontrolę bioprocesu i optymalizację jego przebiegu.
48-dołkowe płytki do mikromiareczkowania (MTP) umożliwiają automatyczny pomiar online biomasy, fluorescencji, wartości pH i nasycenia tlenem fazy ciekłej, podczas gdy opatentowana technologia mikroprzepływowa umożliwia równoczesną kontrolę pH i zasilanie / odżywianie hodowli.

Kontrolowane są takie parametry środowiskowe jak: temperatura, skład i przepływ gazu oraz prędkość wytrząsania. Wygenerowane online dane zapewniają szczegółowy wgląd w bioproces już w trakcie jego trwania, odpowiednią kontrolę parametrów hodowli i screening / optymalizację szczepu.

Mikrobioreaktor BIOLECTOR XT

Wysokowydajny mikrobioreaktor BioLector XT umożliwia ocenę biomasy, fluorescencji i innych kluczowych parametrów hodowli w warunkach tlenowych i beztlenowych w czasie rzeczywistym — w celu szybkiego uzyskania głębokiego wglądu w rozwój bioprocesu.

Skonstruowany w oparciu o innowacyjną technologię BioLector Pro, mikrobioreaktor BioLector XT wykorzystuje 48-dołkowe płytki do mikromiareczkowania (MTP) w standardowym formacie zgodnym z ANSI/SLAS (SBS) i działa online, w sposób nieinwazyjny, ze wstępnie skalibrowanymi czujnikami optycznymi.

48-dołkowe płytki do mikromiareczkowania (MTP) jednorazowego użytku umożliwiają pomiar online biomasy, fluorescencji, wartości pH i nasycenia tlenem fazy ciekłej (DO), podczas gdy opatentowana technologia mikroprzepływowa umożliwia równoczesną kontrolę pH i zasilanie / odżywianie hodowli.

Opcjonalny moduł mikrofluidyczny (mikroprzepływowy) eliminuje konieczność manualnej obsługi płynów — nie są wymagane przewody / pipety, ponieważ wszystko jest częścią gotowej do użycia płytki wysterylizowanej promieniowaniem gamma.

Innowacyjna pokrywa dostarczania gazów / głowica gazująca umożliwia prowadzenie eksperymentów wsadowych z zasilaniem w warunkach beztlenowych: obniża zużycie gazu i działa jak hermetyczna komora beztlenowa, której można używać z modułem mikroprzepływowym, wykluczając potrzebę stosowania namiotów beztlenowych. Gazoszczelna pokrywa dostarcza 0-100% O₂ wspierając hodowlę beztlenowców i tlenowców oraz ułatwiając odżywianie hodowli i kontrolę pH w poszczególnych reaktorach.

Zastrzeżona konstrukcja płytki mikrotitracyjnej "plug and play" umożliwia pomiar kinetyki wzrostu biomasy w czasie rzeczywistym, równocześnie z 32 lub 48 hodowli, konfigurowanie różnych strategii odżywiania (wsadowych, dawkowych, bolusowych, ciągłych), elastyczną kontrolę procesową pH, wytrząsania, temperatury i podawania gazów.