Fiolki polietylenowe 60 ml - do analizatorów Anatel

Certyfikowane fiolki o niskiej zawartości węgla organicznego (TOC) do badania jakości wody dla celów farmaceutycznych.

W przemyśle farmaceutycznym kluczowe jest używanie czystych fiolek do analizy jakości wody, szczególnie pod względem zawartości TOC. Fiolki firmy ERA Waters – akredytowanej według ISO Guide 34 – są jednymi z najlepszych fiolek dostępnych na rynku: przeanalizowanymi i zweryfikowanymi pod względem jakości uzyskiwanych wyników, czego potwierdzeniem jest certyfikat dołaczony do każdego opakowania.

  • Certyfikowane fiolki polietylenowe 60 ml <20 ppb TOC,
  • Teflonowe nakrętki i osłony przeciwpyłowe,
  • Najwyższa spójność pomiarowa fiolka do fiolki,
  • Sprawdzone w akredytowanym laboratorium zgodnie z normą ISO 17025.

Do prezentowanych fiolek oferujemy również korki z septami.