Materiały ceramiczne

Podstawowe grupy wyrobów, w których stosuje się ceramikę to naczynia (talerze, filiżanki), materiały budowlane (cegły, dachówki, płytki ścienne i podłogowe, ceramika sanitarna), szkło, materiały ogniotrwałe (wyłożenia i elementy grzejne pieców, materiały ścierne.

Ceramika ma zastosowanie również jako biomateriały (implanty), izolatory elektryczne i inne materiały dla elektroniki (półprzewodniki, nadprzewodniki), sensory temperatury, ciśnienia i przepływu, światłowody, okienka optyczne, osłony pojazdów kosmicznych, elementy armatury.

Na właściwości końcowe wyrobów z ceramiki ma wpływ charakterystyka proszków ceramicznych używanych do produkcji. Przygotowanie proszków, tj. ich rozdrobnienie (wielkość ziarna i rozrzut tej wielkości), jego czystość chemiczna i fazowa, kształt i stan powierzchni (morfologia) ziaren, decydują o zachowaniu proszków w czasie formowania. Proszki o znacznie zróżnicowanej wielkości ziarna mogą ulegać segregacji podczas formowania dając w efekcie wyrób niejednorodnie zagęszczony.

PRODUKTY

Multisizer 4e

Multisizer 4e COULTER COUNTER jest wszechstronnym analizatorem do liczenia i charakteryzowania cząstek. Wykorzystuje Zasadę Coulter’a, aby wykrywać cząstki przechodzące przez obszar wykrywania elektrycznego, bez względu na ich charakter i właściwości optyczne. Multisizer 4e jest doskonałym narzędziem do badania i liczenia szerokiej gamy cząsteczek pochodzenia biologicznego, takich jak: komórki ssaków, bakterii, drożdży, duże skupiska protein, agregaty komórkowe, sferoidy; czy nieorganicznego, takich jak: cząsteczki materiałów ściernych, tonerów, itp. Oprócz mierzenia gęstości cząstek Multisizer 4e określa także ich wielkość. Multisizer 4e umożliwia wykrywanie zmian w objętości komórek, które są ważnym parametrem odzwierciedlającym procesy biologiczne takie jak wzrost, cykle rozwojowe, śmierć komórki, stres osmotyczny, patogeneza czy fagocytoza.

Więcej w tej kategorii: « Pigmenty, tonery Hematologia »