Przemysł wydobywczy i mineralny

Minerały są używane jako materiały ścierne, jako surowce dla innych produktów przetworzonych, takich jak cement, lub po prostu jako składniki mieszanek. Rozkład wielkości cząstek minerałów w suchych proszkach lub w zawiesinach jest bardzo istotny przy monitorowaniu procesów rozdrabniania i kontroli jakości produktów końcowych. Dyfrakcja laserowa w ciągu ostatnich dziesięcioleci w dużej mierze zastąpiła zarówno metody sitowe, jak i sedymentacyjne w analizie rozmiaru cząstek mineralnych.
Technologia rozpraszania suchego proszku w przystawce Tornado umożliwia wykonywanie suchych analiz wielu proszków, które wcześniej musiały być wykonywane w środowisku niewodnym. Dla proszków, które muszą mieć dokładny rozkład wielkości cząstek, Zasada Coultera jest złotym standardem przemysłowym. Rudy są oddzielane poprzez rozdrabnianie, mieszanie z kolektorem, zawieszanie oraz flotację. Wydajność tego procesu zależy od adsorpcji cząsteczek kolektora i minerału, która może być kontrolowana przez regulację ładunku powierzchniowego cząstek. Ładunek powierzchniowy można wyznaczyć za pomocą elektroforetycznego rozpraszania światła.

PRODUKTY

LS 13 320 XR

LS 13 320 XR – nowy analizator wielkości cząstek działający na zasadzie dyfrakcji światła laserowego – dostarcza najdokładniejszych w swojej klasie danych o rozkładzie wielkości cząstek dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii PIDS (rozpraszanie światła przy zmiennej polaryzacji), która umożliwia pomiary w wysokiej rozdzielczości przy dynamicznym zakresie pomiarowym. Podobnie jak LS 13 320, analizator XR gwarantuje szybkie i dokładne wyniki usprawniając pracę użytkowników i optymalizując wydajność. 

  • Bezpośredni zakres pomiarowy od 10 nm do 3500 μm.
  • Automatyczny oraz czytelny sposób podawania wyników według kryteriów pass / fail dla jeszcze szybszej kontroli jakości.
  • „Tornado” – opatentowany system poboru próbki w przystawce do pracy w dyspersji powietrznej. Gwarantuje powtarzalność analiz, wiarygodność i rzetelność wyników, dzięki temu, że mierzona jest cała podana próbka. Nie występuje problem z niejednorodnym czy częściowym pobieraniem próby lub blokowaniem się materiału na szczelinie zsypowej.
  • Przyjazne oprogramowanie upraszczające tworzenie metod dla standardowych pomiarów.

Multisizer 4e

Multisizer 4e COULTER COUNTER jest wszechstronnym analizatorem do liczenia i charakteryzowania cząstek. Wykorzystuje Zasadę Coulter’a, aby wykrywać cząstki przechodzące przez obszar wykrywania elektrycznego, bez względu na ich charakter i właściwości optyczne. Multisizer 4e jest doskonałym narzędziem do badania i liczenia szerokiej gamy cząsteczek pochodzenia biologicznego, takich jak: komórki ssaków, bakterii, drożdży, duże skupiska protein, agregaty komórkowe, sferoidy; czy nieorganicznego, takich jak: cząsteczki materiałów ściernych, tonerów, itp. Oprócz mierzenia gęstości cząstek Multisizer 4e określa także ich wielkość. Multisizer 4e umożliwia wykrywanie zmian w objętości komórek, które są ważnym parametrem odzwierciedlającym procesy biologiczne takie jak wzrost, cykle rozwojowe, śmierć komórki, stres osmotyczny, patogeneza czy fagocytoza.

Więcej w tej kategorii: « Minerały i osady Nanotechnologia »