Wzorce do analizatorów TOC

Certyfikowane, dokładne oraz identyfikowalne wzorce do oznaczania całkowitego węgla organicznego, węgla nieorganicznego (TOC/IC) oraz przewodności. Kompleksowy wybór standardów TOC/IC do wykonywania kalibracji, walidacji, sprawdzania przydatności systemu oraz weryfikacji wydajności analizatorów TOC.

Firma ERA Waters Company jest jednym z głównych światowych producentów najwyższej jakości wzorców TOC dla analizatorów marek: Sievers®, Shimadzu®, Teledyne®, Anatel® i innych. Niezależnie od producenta urządzenia, ERA, a wraz z nią firma ITS SCIENCE oferuje szeroką gamę wzorców do kwalifikacji Państwa urządzenia.

 • Produkowane i certyfikowane zgodnie z normami ISO 17025 oraz z ISO Guide 34; spełniają najwyższe standardy jakości i kwalifikowane są jako certyfikowane materiały odniesienia (CRM)*,
 • Charakteryzują się spójnością pomiarową wg specyfikacji NIST, zapewniając właściwą kalibrację analizatorów TOC; gwarantują wyjątkową precyzję i powtarzalność oznaczeń,
 • Dostępne są w różnych rozmiarach opakowań, od butelek 1 L do pojedynczych opakowań 30 mL,
 • Wyprodukowane z ultraczystej wody,
 • Dla każdego roztworu wzorcowego firmy ERA Waters dołączony jest certyfikat analizy.

* Certyfikowany materiał odniesienia (Certified Reference Material – CRM) – materiał odniesienia, którego jedna lub wiele właściwości zostało scharakteryzowanych przez metrologicznie uznaną procedurę, któremu towarzyszy świadectwo określające wartość dla wyszczególnionych właściwości, związaną z nimi niepewność oraz stwierdzające zachowanie metrologicznej spójności pomiarowej (źródło: Główny Urząd Miar).

 • Kompleksowy wybór standardów TOC/IC do wykonywania kalibracji, walidacji, sprawdzania przydatności systemu oraz weryfikacji wydajności analizatorów TOC marek: Sievers®, Shimadzu®, Teledyne®, Anatel® i innych.

  Przykładowe produkty:

  Calibration
  • Calibration Standards Kits
  System Suitability 
  • USP Bulk Water System Suitability Set
  • USP/EP Bulk Water System Suitability Set
  • USP Sterile Water System Suitability Set
  • JP System Suitability Set
  • Low-Level System Suitability Set
  Calibration & Validation
  • Linearity Set
  • Calibration & Verification Set
  • Multi-Point Calibration Set
  • Autoreagents Calibration Set
  • Autoreagents Calibration & Verification Set
  • Specificity Verification Set
  • Validation Set with Calibration & Verification
  • Calibration Kit
  • Single-Point Calibration Set
  • Single-Point Calibration / Verification Kit
  • Accuracy / Precision / Verification Set
  • Single-Point Calibration Set – TOC Only
  • Accuracy / Precision / Verification Set – TOC Only
  • Single-Point Calibration / Verification Set – TOC Only
  • Ultra Low-Level TOC CRMs Kit
   Validation
  • Validation Control Kit
  • Validation Protocol Reagent Kit
  • Validation Kit
  Calibration & Cleaning Validation 
  • Cleaning Validation Kit
  • Full TOC Calibration Kit
  • Limited TOC Calibration Kit
  Conductivity
  • Conductivity Solution Kit