Zapraszamy do udziału w seminarium internetowym nt. technologii szybkiej detekcji zanieczyszczeń mikrobiologicznych w wodzie z omówieniem historii skutecznych działań klientów ColiMinder

Zapraszamy do udziału w seminarium internetowym nt. technologii szybkiej detekcji zanieczyszczeń mikrobiologicznych w wodzie z omówieniem historii skutecznych działań klientów ColiMinder

25 wrzesień 2023

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w odbywającej się w formie otwartej online’owej konferencji „ColiMinder - International case studies on best practice rapid micro techniques in the water industry”. Konferencja będzie płaszczyzną międzynarodowej wymiany wiedzy i praktycznych doświadczeń w zakresie prowadzenia szybkich badań mikrobiologicznych w branży wodnej. Eksperci, praktycy, naukowcy oraz przedstawiciele firm z branży wodnej z Anglii, Francji, Szwecji, Austrii i Luksemburga podczas case studies będą omawiali problemy i wyzwania stojące przed swoimi organizacjami, powody, dla których wdrażają one techniki szybkiej detekcji zanieczyszczeń mikrobiologicznych, a także wnioski wyciągnięte ze swoich dotychczasowych badań i doświadczeń. Wydarzenie to jest organizowane przez Royal Society of Biology, Institute of Water oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Wodne IWA.LABORATORIUM APLIKACYJNE ITS SCIENCE: Oddajemy do Państwa dyspozycji technologię, wiedzę i badania

LABORATORIUM APLIKACYJNE ITS SCIENCE: Oddajemy do Państwa dyspozycji technologię, wiedzę i badania

1 wrzesień 2023

Laboratorium Aplikacyjne ITS Science oferuje następujące badania na próbkach Klienta, realizowane w siedzibie firmy lub w zakładzie Zamawiającego: To doskonała okazja dla tych, którzy chcieliby poznać potencjał analizatorów Beckman Coulter, zanim zdecydują się na ich zakup.WKRACZAMY W NOWĄ ERĘ ZGODNOŚCI: Jakie zmiany wprowadza nowy Aneks 1 do GMP dla środowisk pomieszczeń czystych i systemów wodnych?

WKRACZAMY W NOWĄ ERĘ ZGODNOŚCI: Jakie zmiany wprowadza nowy Aneks 1 do GMP dla środowisk pomieszczeń czystych i systemów wodnych?

28 sierpień 2023

GMP (ang. Good Manufacturing Practice) – Dobre Praktyki Wytwarzania – to zbiór wymaganych zasad i wytycznych określających minimalne wymagania, jakie producent musi spełnić, aby zapewnić niezmiennie wysoką jakość swoich produktów w każdej partii zgodnie z ich przeznaczeniem. Podstawową zasadą GMP jest wyeliminowanie z procesu wytwarzania, jako niedopuszczalnych, działań przypadkowych. Działania na rzecz jakości muszą być: zaplanowane, skoordynowane i kontrolowane. Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania przyczynia się do: zapewnienia jakości produktu, zapobiegania pomyłkom, wykluczenia zanieczyszczeń krzyżowych. Nowy Załącznik 1 do dyrektywy GMP, który obowiązuje od 25 sierpnia 2023 r., dotyczy wytwarzania sterylnych produktów leczniczych dla ludzi oraz weterynaryjnych produktów leczniczych. Czy Twoje laboratorium jest przygotowane do wdrożenia w terminie do 25 sierpnia 2023 r. wymagań wprowadzanych Aneksem 1 do Rozporządzenia EU GMP?

Czy Twoje laboratorium jest przygotowane do wdrożenia w terminie do 25 sierpnia 2023 r. wymagań wprowadzanych Aneksem 1 do Rozporządzenia EU GMP?

27 lipiec 2023

Beckman Coulter Life Sciences pomaga laboratoriom przygotować się do wprowadzenia niezbędnych zmian przed upływem wymaganego terminu. Laboratoria clean room wytwarzające sterylne produkty lecznicze w Unii Europejskiej (UE) muszą wprowadzić krytyczne zmiany do 25 sierpnia 2023 r., aby zapewnić zgodność z Rozporządzeniem EU GMP Annex 1: Manufacture of Sterile Medicinal Products. Jest to istotna aktualizacja pierwotnej wersji Rozporządzenia wydanej w 2008 roku i zawiera kompleksowe wytyczne dla producentów wyrobów sterylnych, w tym projektowanie i kontrolę obiektów, sprzętu, systemów i procedur stosowanych do wytwarzania sterylnych produktów, w celu zapewnienia, że zapobiega się zanieczyszczeniu drobnoustrojami, cząstkami stałymi i endotoksynami/pirogenami.