Minerały i osady

Analiza gleby często opiera się na pomiarze rozkładu rozmiaru cząstek w celu uzyskania wiedzy na temat historii depozycji, składu gleby i jej właściwości fizycznych. Technologie wykorzystywane w analizatorach Beckman Coulter, takie jak: dyfrakcja laserowa, zasada Coultera i analiza powierzchni metodą BET, zapewniają użytkownikom akademickim i przemysłowym kompletny zestaw do analizy gleby. Do popularnych zastosowań należy analiza gliny, piasku, analiza porowatości skał. Urządzenia Beckman Coulter są podstawowymi narzędziami używanymi codziennie na całym świecie przez specjalistów inżynieryjno-środowiskowych, geotechników i ekspertów zajmujących się poszukiwaniem ropy naftowej.
System analizy przy użyciu dyfrakcji laserowej Beckmana Coultera oferuje automatyczną analizę aż 28 próbek, co czyni go idealnym do dużych badań terenowych obejmujących wiele miejsc pobierania próbek. Analizatory wykorzystujące Zasadę Coultera dostarczają szczegółowych informacji o koncentracji cząstek i oferują analizę wartości odstających w przypadku rzadko występujących dużych cząstek. Pomiar powierzchni właściwej BET jest standardowym narzędziem w laboratoriach geologicznych na całym świecie; analizatory Beckman Coulter zapewniają dokładne informacje o powierzchni właściwej i rozkładzie wielkości porów.

PRODUKTY

LS 13 320 XR

LS 13 320 XR – nowy analizator wielkości cząstek działający na zasadzie dyfrakcji światła laserowego – dostarcza najdokładniejszych w swojej klasie danych o rozkładzie wielkości cząstek dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii PIDS (rozpraszanie światła przy zmiennej polaryzacji), która umożliwia pomiary w wysokiej rozdzielczości przy dynamicznym zakresie pomiarowym. Podobnie jak LS 13 320, analizator XR gwarantuje szybkie i dokładne wyniki usprawniając pracę użytkowników i optymalizując wydajność. 

  • Bezpośredni zakres pomiarowy od 10 nm do 3500 μm.
  • Automatyczny oraz czytelny sposób podawania wyników według kryteriów pass / fail dla jeszcze szybszej kontroli jakości.
  • „Tornado” – opatentowany system poboru próbki w przystawce do pracy w dyspersji powietrznej. Gwarantuje powtarzalność analiz, wiarygodność i rzetelność wyników, dzięki temu, że mierzona jest cała podana próbka. Nie występuje problem z niejednorodnym czy częściowym pobieraniem próby lub blokowaniem się materiału na szczelinie zsypowej.
  • Przyjazne oprogramowanie upraszczające tworzenie metod dla standardowych pomiarów.

Multisizer 4e

Multisizer 4e COULTER COUNTER jest wszechstronnym analizatorem do liczenia i charakteryzowania cząstek. Wykorzystuje Zasadę Coulter’a, aby wykrywać cząstki przechodzące przez obszar wykrywania elektrycznego, bez względu na ich charakter i właściwości optyczne. Multisizer 4e jest doskonałym narzędziem do badania i liczenia szerokiej gamy cząsteczek pochodzenia biologicznego, takich jak: komórki ssaków, bakterii, drożdży, duże skupiska protein, agregaty komórkowe, sferoidy; czy nieorganicznego, takich jak: cząsteczki materiałów ściernych, tonerów, itp. Oprócz mierzenia gęstości cząstek Multisizer 4e określa także ich wielkość. Multisizer 4e umożliwia wykrywanie zmian w objętości komórek, które są ważnym parametrem odzwierciedlającym procesy biologiczne takie jak wzrost, cykle rozwojowe, śmierć komórki, stres osmotyczny, patogeneza czy fagocytoza.