Systemy monitorowania FMS

Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia i parametrów środowiskowych pracy w przemysłowych pomieszczeniach czystych jest wymagane i określone przepisami. W ITS Science zadbaliśmy o przygotowanie wysokiej jakości oferty dostosowanej do potrzeb najbardziej wymagających klientów. Dzięki temu wyposażą Państwo swoje laboratorium / zakład produkcyjny w urządzenia spełniające najwyższej jakości standardy rynkowe. Pozwoli to na prowadzenie wydajnej i bezpiecznej produkcji w sektorach, które wymagają wysokiej sterylności, w tym m.in. w przemyśle farmaceutycznym. 

Jakie systemy do pomieszczeń czystych znajdziecie w ITS Science?

W naszej ofercie znajdują się specjalistyczne systemy monitorowania parametrów środowiskowych i procesowych stworzone we współpracy z firmami: KMP Projekt oraz Pharmagraph i Beckman Coulter. Systemy oparte o dedykowane rozwiązania (FMS, RMS, BMS) wykorzystuje się w monitoringu parametrów wytwarzania w pomieszczeniach typu clean room.

Kolejnym z oferowanych produktów są zabudowy RABS. Otwarte lub zamknięte systemy wykorzystywane są w zabudowie linii produkcyjnych w strefach czystych. Ich zadaniem jest zapewnienie izolacji pomiędzy linią produkcyjną i operatorem, który jest głównym źródłem zanieczyszczeń w takich pomieszczeniach. 

Zapraszamy do kontaktu

Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem w celu wybrania urządzeń dopasowanych do Państwa potrzeb oraz specyfiki prowadzonego biznesu. Nasze doświadczenie pomoże w przygotowaniu oferty szytej na miarę. 

System monitorowania FMS - KMP Projekt

Firma ITS SCIENCE we współpracy z firmą KMP PROJEKT przygotowuje i wdraża rozwiązania do monitoringu parametrów wytwarzania / parametrów środowiskowych w pomieszczeniach czystych, tzw. systemy FMS, RMS czy BMS.

Przygotowane rozwiązania dzięki swojej modułowości i skalowalności pozwalają na scentralizowane zarządzanie procesami produkcyjnymi, monitorowanie warunków wytwarzania / warunków mikroklimatycznych zarówno w małych laboratoriach, jak i w fabrykach z pełnoskalową produkcją farmaceutyczną.

Wdrażane systemy charakteryzują się bardziej lub mniej rozbudowaną architekturą. Najprostsze systemy FMS pozwalają na pomiar pojedynczych parametrów mikroklimatycznych takich jak np. liczba cząstek i ich rejestrację oraz wizualizację na lokalnej stacji roboczej.

System monitorowania FMS - Pharmagraph / Beckman Coulter

Firma ITS SCIENCE we współpracy z firmami Pharmagraph oraz Beckman Coulter oferuje rozwiązania do monitoringu parametrów pracy w pomieszczeniach czystych FMS (Facility Monitoring System).

System monitorowania FMS - Pharmagraph / Beckman Coulter to skalowalne, modułowe rozwiązania do ciągłego monitorowania mikrobiologii i cząstek stałych w powietrzu:

  • Zwiększenie integralności danych;
  • Zgodność z przepisami 21 CFR część 11;
  • Mniejsze ryzyko błędu ludzkiego dzięki automatyzacji;
  • Zniwelowanie odchyleń jakościowych.

MET ONE FMS - system ciągłego monitorowania mikroorganizmów i cząstek stałych w powietrzu

MET ONE Zdalne liczniki cząstek stałych
• MET ONE 6000 – do systemów z centralną próżnią;
• MET ONE 6000P – liczniki z wbudowaną pompą, z przepływem 1 CFM; idealne do zastosowań w komorach laminarnych i izolatorach;
• MET ONE 7000 – liczniki cząstek w specjalnej obudowie NEMA zaprojektowane do monitorowania pomieszczeń aseptycznych najwyższej klasy.

Zdalne próbniki mikrobiologiczne
• iVAS – automatyczne zdalne próbniki mikrobiologiczne powietrza;
• Przepływ powietrza 50 lub 100 l/min, pobieranie próbek w sposób ciągły lub interwałowy na płytkę Petriego 90 mm.

MET ONE Przenośne liczniki cząstek stałych
• Klasyfikacja pomieszczeń czystych i rutynowy monitoring środowiskowy;
• Monitorowanie cząstek stałych;
• Funkcja LDAP z wewnętrzną ścieżką audytu;
• Zdalne sterowanie i konfiguracja poprzez przeglądarkę internetową;
• Stosowany również do ciągłego monitorowania w BSC i nawiewach laminarnych.

 
BC FMS 

enVigil – System monitorowania cząstek z licznikami cząstek MET ONE 6015P i zdalnymi próbnikami mikrobiologicznymi

BC enVigil

Rysunek 1. Przykład systemu enVigil PnP wyposażonego w online’owe liczniki cząstek, próbniki mikrobiologiczne oraz elementy sygnalizacyjne. Systemy można konfigurować i rozszerzać w zależności od potrzeb, włączając w to inne czujniki środowiskowe i większe systemy działające na serwerach wirtualnych.

Modułowe oprogramowanie dla małych i dużych systemów

Oprogramowanie enVigil PnP
• Gotowe oprogramowanie, łatwe w instalacji i konfiguracji,
• Idealne do mniejszych systemów, takich jak izolatory,
• Liczenie cząstek stałych i mikrobiologii w powietrzu,
• Możliwość zastosowania czujników temperatury/wilgotności względnej i różnicy ciśnień,
• Dołączone dokumenty walidacyjne,
• Do 20 liczników cząstek powietrza.

Oprogramowanie enVigil FMS
• Idealne do niestandardowych i bardzo dużych systemów,
• Liczenie cząstek stałych i mikrobiologii w powietrzu,
• Sterowniki dla wielu czujników środowiskowych,
• Konfigurowalne oprogramowanie umożliwiające dokładny opis procesu,
• Wiele opcji raportowania i trendów,
• Dostępne dokumenty walidacyjne,
• Projekt interfejsu serwera przemysłowego.