Materiały ścierne

Materiały ścierne są używane do polerowania lub usuwania nadmiaru materiału z powierzchni. Aby polerowanie było efektywne, cząstki ścierne muszą być twardsze niż materiał powierzchniowy. Materiały ścierne są również stosowane przy szlifowaniu, cięciu, wierceniu, piaskowaniu itp. Rozkład wielkości ziaren ściernych ma decydujące znaczenie dla płynności i szybkości usuwania materiału. Powszechnym zjawiskiem w materiałach ściernych jest aglomeracja. Preferowany jest wąski rozkład rozmiaru cząstek, gdyż mniejsze cząstki mają skłonność do tworzenia aglomeratów, które mogą uszkodzić powierzchnię materiału poprzez zarysowania. Rozkłady wielkości ziaren ściernych są zazwyczaj mierzone przy użyciu metody sitowej i metody sedymentacyjnej. Dyfrakcja laserowa – alternatywna metoda – zyskała popularność w przemyśle ściernym dzięki prostocie badania, wiarygodnym, powtarzalnym i szybszym wynikom. Do liczenia i określania rozmiarów cząstek ściernych oraz uzyskiwania dokładnych rozkładów wielkości cząstek służy także Zasada Coultera.

PRODUKTY

LS 13 320 XR

LS 13 320 XR – nowy analizator wielkości cząstek działający na zasadzie dyfrakcji światła laserowego – dostarcza najdokładniejszych w swojej klasie danych o rozkładzie wielkości cząstek dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii PIDS (rozpraszanie światła przy zmiennej polaryzacji), która umożliwia pomiary w wysokiej rozdzielczości przy dynamicznym zakresie pomiarowym. Podobnie jak LS 13 320, analizator XR gwarantuje szybkie i dokładne wyniki usprawniając pracę użytkowników i optymalizując wydajność. 

  • Bezpośredni zakres pomiarowy od 10 nm do 3500 μm.
  • Automatyczny oraz czytelny sposób podawania wyników według kryteriów pass / fail dla jeszcze szybszej kontroli jakości.
  • „Tornado” – opatentowany system poboru próbki w przystawce do pracy w dyspersji powietrznej. Gwarantuje powtarzalność analiz, wiarygodność i rzetelność wyników, dzięki temu, że mierzona jest cała podana próbka. Nie występuje problem z niejednorodnym czy częściowym pobieraniem próby lub blokowaniem się materiału na szczelinie zsypowej.
  • Przyjazne oprogramowanie upraszczające tworzenie metod dla standardowych pomiarów.

Multisizer 4e

Multisizer 4e COULTER COUNTER jest wszechstronnym analizatorem do liczenia i charakteryzowania cząstek. Wykorzystuje Zasadę Coulter’a, aby wykrywać cząstki przechodzące przez obszar wykrywania elektrycznego, bez względu na ich charakter i właściwości optyczne. Multisizer 4e jest doskonałym narzędziem do badania i liczenia szerokiej gamy cząsteczek pochodzenia biologicznego, takich jak: komórki ssaków, bakterii, drożdży, duże skupiska protein, agregaty komórkowe, sferoidy; czy nieorganicznego, takich jak: cząsteczki materiałów ściernych, tonerów, itp. Oprócz mierzenia gęstości cząstek Multisizer 4e określa także ich wielkość. Multisizer 4e umożliwia wykrywanie zmian w objętości komórek, które są ważnym parametrem odzwierciedlającym procesy biologiczne takie jak wzrost, cykle rozwojowe, śmierć komórki, stres osmotyczny, patogeneza czy fagocytoza.