3 kwiecień 2024

Z wielką radością i dumą ogłaszamy, że w dniach 16-18 kwietnia 2024 nasza firma ITS SCIENCE organizuje cykl seminariów poświęconych tematyce liczenia i analizy żywotności komórek. Seminaria odbędą się na uniwersytetach medycznych / wydziałach medycznych uniwersytetów w kilku miastach w Polsce.

Zaproszenie do poprowadzenia seminariów przyjął Pan Uwe Killemann – Specjalista w dziedzinie CELL HEALTH z firmy Beckman Coulter Life Sciences z Niemiec.

Prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi będą obejmowały prezentację możliwości pomiarowych nowego systemu automatycznego liczenia i analizy żywotności komórek Vi-Cell Blu marki Beckman Coulter, warsztaty praktyczne, pomiary próbek, analizę wyników. Podczas seminariów omówione będą także różne przykłady zastosowań systemu wśród użytkowników na świecie.

#CellViabilityAnalysis  #CellCounting&Analysis  #ViCellBlu  #BeckmanCoulterLifeSciences

Seminarium Vi CELL Blu