24 październik 2023

Pomimo rosnącej świadomości, że zaburzenia epigenetyczne leżą u podstaw wielu chorób człowieka, jak dotąd dostępnych było bardzo niewiele metod wysokoprzepustowego profilowania informacji epigenomicznych. 

Dotychczasowe wysiłki mające na celu włączenie epigenomiki do projektów na dużą skalę i procesów opracowywania leków nie przynosiły oczekiwanych rezultatów ze względu na słabą czułość, niską wydajność i wysokie koszty tradycyjnych technologii mapowania chromatyny. 

Aby w pełni wykorzystać potencjał badań nad chromatyną przy określaniu dróg rozwoju komórek i patologii chorób, potrzebna była lepsza, bardziej czuła i bardziej wydajna technologia.

Firmy EpiCypher i Beckman Coulter opracowały i wprowadziły pierwszą komercyjną zautomatyzowaną platformę AutoCUT&RUN umożliwiającą szybką i ultraczułą epigenomikę w skali wymaganej do badania dynamiki chromatyny na potrzeby zaawansowanych zastosowań, w tym profilowania typów komórek, odkrywania biomarkerów i rozwoju terapii.

Zapraszamy na 45-minutowe seminarium internetowe, podczas którego Andrea Johnstone z firmy EpiCypher opowie, w jaki sposób można zastosować AutoCUT&RUN na dużą skalę do mapowania chromatyny w trudnych próbkach klinicznych, wykrywania dynamicznych zmian po leczeniu farmakologicznym i identyfikowania sygnatur chromatyny specyficznych dla komórek.

Webinarium odbędzie się 24 października 2023 o godz. 19:00. Można będzie wziąć w nim udział także później, na żądanie, po zarejestrowaniu się pod tym linkiem.

Epigenomics