13 lipiec 2023

Ultrawirowanie analityczne, a dokładniej metoda prędkości sedymentacji (SV-AUC), jest uważane za złoty standard w analizie rozkładu wielkości wektorów wirusowych w terapii genowej, ale do wyboru są również inne ortogonalne metody AUC, w tym metoda sedymentacji pasmowej (BS-AUC) czy metoda równowagi gradientu gęstości (DGE-AUC).

Jeśli chcesz dowiedzieć się o nich więcej, posłuchaj wykładu prof. dr Susumu Uchiyama (link poniżej).

Od 25 lat bada on biofizykę roztworów białek, kompleksów białkowych i kompleksów białkowo-nukleinowych przy użyciu różnych metod, w szczególności ultrawirowania analitycznego (AUC).

Podczas seminarium internetowego zostaną wyjaśnione te trzy metody AUC do charakteryzowania wektorów wirusowych związanych z adenowirusami (AAV), w tym zasada każdej metody, przykłady analizy i interpretacji danych oraz związek między wynikami każdej z trzech metod.

Webinarium odbędzie 27 lipca 2023 r., o godz. 16:00.

Zapraszamy do rejestracji pod tym linkiem.

Webinarium Ultrawirowanie analityczne AUC