27 kwiecień 2023

W dniach 30-31 marca 2023r. firma ITS SCIENCE wzięła udział w konferencji EKOGMINA 2023 – forum wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze metod i dobrych praktyk stosowanych w projektach wodno-kanalizacyjnych.

Mottem przewodnim tego wydarzenia były kwestie bezpieczeństwa ekologicznego gminy. Eksperci, praktycy, przedstawiciele firm i naukowcy debatowali o problemach i wyzwaniach branży wod-kan, poruszali tematykę zarządzania wodą, ściekami, osadami i odpadami, kwestie ochrony zasobów wodnych, wyzwań w zarządzaniu usługami wodno-kanalizacyjnymi wynikających ze zmian geopolitycznych, klimatycznych oraz technologicznych. Omawiane były także sposoby skutecznego rozwoju gminy poprzez finansowanie inwestycji i skuteczną implementację nowoczesnych rozwiązań.

Podczas sesji dotyczącej ochrony i bezpieczeństwa zasobów wodnych firma ITS SCIENCE poruszyła kwestie czystości wody, powtarzających się problemów z jej jakością pod względem mikrobiologicznym lub chemicznym, a także sposobów na radzenie sobie z tymi zagrożeniami.

W swojej prelekcji zatytułowanej: „ColiMinder - przełom w monitoringu jakości wody. Szybkie i w pełni automatyczne pomiary jakości mikrobiologicznej wody w trybie online” przedstawiciel firmy ITS SCIENCE Wawrzyniec Pestka przedstawił rozwiązanie problemu związanego z brakiem możliwości monitorowania jakości mikrobiologicznej wody w czasie rzeczywistym. Standardowe badania laboratoryjne, oprócz wykwalifikowanego personelu, wymagają przede wszystkim czasu. Do uzyskania wyniku trzeba średnio poczekać przez trzy dni, a czasem nawet pięć. W tym czasie nie mamy danych do oceny jakości uzdatnianej i produkowanej przez nasze firmy i zakłady wody. Rozwiązaniem jest zastosowanie dokładnego i wiarygodnego analizatora on-line do badań mikrobiologicznych. Takim właśnie urządzeniem jest analizator ColiMinder, umożliwiający uzyskanie wyniku co do jakości wody w czasie 15 minut.

Ekogmina 2023

ITS post 1