30 czerwiec 2022

W najnowszym wydaniu magazynu Przemysł Farmaceutyczny (2/2022) znajdą Państwo informacje na temat licznika cząstek w powietrzu MET ONE 3400+ marki Beckman Coulter Life Sciences, zapewniającego zautomatyzowany monitoring środowiska w pomieszczeniach czystych – w zgodzie z wytycznymi GMP.

Tematem przewodnim numeru jest JAKOŚĆ i jej krytycznie ważna rola w przemyśle farmacetycznym. 
Wykorzystywanie niezawodnych, automatycznych i zgodnych z wymaganiami liczników cząstek w powietrzu, takich jak MET ONE 3400+, to absolutna podstawa zapewnienia jakości w produkcji farmaceutycznej.

„Zwróćmy uwagę na to, że jakość leku rozumiana jest jako jego zgodność z wymaganiami dokumentacji. Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jest w istocie czymś bardzo prostym, bez oczywistych konotacji w kierunku ideału czy też doskonałości. Innymi słowy, lek dobrej jakości to po prostu taki, jaki ma być. Taki, jakiego oczekują lekarz i pacjent. Taki, jaki opisano w dossier. Dobra jakość leku i jego procesu wytwórczego to zatem najzwyklejsza rzecz na świecie, można by powiedzieć – „wersja standard”, a nie „premium”.” – pisze Ewa Wieczorkowska na s. 9.

„W farmacji nikt nie dyskutuje o jakości. Musi być zapewniona. Nie ma innej drogi. Albo lek jest dobry, albo go nie ma” – dodaje Marek Wośko, prezes zarządu Polfarmex S.A. (wywiad na s. 18).

Zachęcamy do lektury! https://www.kierunekfarmacja.pl/magazyn.html

its science Przemysł Farmaceutyczny 2 20222 2022 farmacja portal 1