2 marzec 2022

Nasza firma ITS SCIENCE wraz z mieszkańcami okolicznych miejscowości, takich jak Jedlnia, Kolonka, Kieszek, Poświętne, Jedlnia-Letnisko, Pionki, zaangażowała się w pomoc uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy. Jak dotąd udało się znaleźć zakwaterowanie dla 17 osób, w tym dzieci. Ponadto dla dwóch kobiet udało nam się znaleźć pracę w radomskiej firmie farmaceutycznej Medicofarma. Dziękujemy!

Dziękujemy także pracownikom Poczty Polskiej w Kozienicach za zorganizowanie zbiórki darów: artykułów pierwszej potrzeby. Dziękujemy agencji ubezpieczeniowej Marek Mazur za nieodpłatne polisy ubezpieczeniowe OC. Dziękujemy firmie AutoJet Kolonka za udzielenie wsparcia.

Mamy informacje, że kolejni potrzebujący są w drodze do nas, dlatego zachęcamy do szerzenia wsparcia. Takie działania są, szczególnie dzisiaj, niezwykle potrzebne.

Wszystkich którzy mogą i chcą pomóc – prosimy o kontakt z nami, numer telefonu: +48 48 612 71 65.
Wszystkim, którzy do tej pory pomogli w zorganizowaniu dla potrzebujących zakwaterowania, wyżywienia, pracy i szkoły – z całego serca dziękujemy.

#pomocukrainie #pomocdlaukrainy #razemmożemywięcej

pomoc dla ukrainy its science