Stacje do filtracji cieczy

Produkowane na zamówienie stacje do filtracji umożliwiające automatyczne oczyszczanie cieczy, zarówno organicznych jak i nieorganicznych, wykorzystywanych w procesie, oraz ponowne ich zawracanie do procesu.

Stacje mogą zostać wyposażone w system kapsuł filtracyjnych, które można z łatwością wymienić w razie zaistniałej konieczności. Całość procesu oczyszczania jest zautomatyzowana, poprzez dedykowany system sterujący: niezbędne jest tylko podłączenie zasilania stacji w zanieczyszczoną ciecz oraz odbiór oczyszczonej cieczy ze zbiornika.

W trosce o środowisko stacje redukują ilość zużytych rozpuszczalników, równocześnie obniżając koszty materiałów.