beckmann beckmann beckmann

Przenośne liczniki cząstek w powietrzu

Przenośne liczniki cząstek w powietrzu: proste w obsłudze i łatwe do integracji liczniki serii Met One 3400 przeznaczone do monitoringu środowiska, badania jakości powietrza oraz kwalifikacji pomieszczeń czystych. Pełna zgodność z normą ISO 21501 zapewnia dokładność i powtarzalność. Opcja wydruku danych pomiarowych do PDF, kreator raportu oraz kreator testu klasy czystości zgodny z obwiązującymi normami ISO i GMP znacznie oszczędzają czas i upraszczają proces kwalifikacji pomieszczeń. Akcesoria umożliwiające pomiar cząstek w sprężonych gazach czy skanowanie filtrów HEPA.

MET ONE 3400 Simply Paperless

Przenośny licznik cząstek w powietrzu MET ONE 3400 Simply Paperless z opatentowaną funkcją pdf-owania wyników – to oszczędność czasu, pieniędzy i eliminacja błędów.
Dane pomiarowe można zapisać w formacie PDF nieedytowalnym, zgodnym z normą 21 CFR part 11 oraz wymaganiami farmakopealnymi. Można je automatycznie wyeksportować do pamięci USB albo przesłać za pośrednictwem Ethernetu do serwera FTP w sieci. Przy tej funkcji licznik nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania.

MET ONE 3411

Przenośny licznik cząstek w powietrzu MET ONE 3411 różni się od wielu liczników cząstek, gdyż został zaprojektowany specjalnie do monitorowania pomieszczeń czystych podczas produkcji precyzyjnych elementów półprzewodnikowych. Kiedy licznik pracuje w strefie czystej – jego wentylator pozostaje wyłączony i generowanie cząstek jest praktycznie wyeliminowane.

MET ONE 3411 jest najczystszym przenośnym licznikiem cząstek 0,1 μm na rynku.

Urządzenie spełnia rygorystyczne wymagania normy ISO-21501-4, aby zapewnić użytkownikom niezrównaną dokładność i powtarzalność pomiarów, co ma kluczowe znaczenie dla testów porównawczych i rozwiązywania problemów.